Päivitetty 24.4.2007

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielmani aihe on: Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle - Tapaus Kirjoittajan ABC-kortti. Tutkielma on esitetty tutkielmaseminaarissa 9.6.2006 ja se arvosteltiin laitosneuvoston kokouksessa 11.10.2006 Tutkielman arvosanaksi tuli M. Tälle sivulle on koottu tutkielmaan liittyvää materiaalia.

pääsivulle
Valid HTML 4.0!