Päivitetty 27.2.2017

CV

Henkilötiedot

omakuva
Nimi Timo Laapotti
Koulutus FM, tietojenkäsittelytiede
Sähköposti f4u@f4u.fi
Puhelin 0400 - 684 358
Osoite Liuskinkatu 12
94600 Kemi
Syntynyt 10.5.1974
Siviilisääty Avoliitto

Taidot

Kielitaidot

Suomi Kiitettävä Englannin kielen taitoani pidän yllä puhumalla englantia mm. matkailijoiden kanssa. Tietokonetta käyttämälläkin kielitaito karttuu. Käyttämäni ohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä. Myös osa käyttämästäni kirjallisuudesta on englanninkielistä. Matkoilla olen tullut englannin lisäksi toimeen myös ruotsin kielellä. Saksan kielelläkin olen tullut ymmärretyksi.
Englanti Hyvä
Ruotsi Tyydyttävä

Tietotekniikkataidot

Menetelmät Yliopisto-opinnoissani olen tutustunut syvällisemmin seuraaviin tietojärjestelmien suunnittelumenetelmiin: SA/SD, UML ja Contextual Design. Prosessimalleista olen käytännössä soveltanut perinteistä vesiputousmallia ja iteratiivista prototypointimallia. Myös erilaiset käytettävyyden arvioinnin menetelmät ovat minulle tuttuja. Tutuimmiksi ovat tulleet Nielsenin heuristiikat, käytettävyystestaus, kognitiivinen läpikäynti ja paritestaus. Hyvän käytettävyyden aikaansaaminen tuotteeseen onkin eräs mielenkiintoisista tutkimusaiheista. Pro gradu -tutkielmassani rakensin käytettävyyslaatumallin, joka toimii apuvälineenä arvioitaessa verkkosivustojen käytettävyyttä. Sopivien menetelmien valitseminen ja niiden soveltaminen projektiin on usein projektin onnistumisen kannalta oleellista.
Tekniikat Olen osallistunut useiden verkkosivustojen suunnittelu- ja toteutustyöhön. Sitä kautta minulle on kertynyt hyvät tiedot HTML-, XHTML- ja CSS-tekniikoista. Sivustoja olen suunnitellut ja toteuttanut pääosin yritykseni nimissä, mutta olen toiminut myös suunnittelutiimin jäsenenä. Olen rakentanut perus HTML/CSS-sivujen lisäksi myös tietokantapohjaisia verkkosivustoja. Julkaisualustoista minulla on kokemusta mm. WordPressistä, Moodle-oppimisympäristöstä ja ZenCart-verkkokauppaohjelmistosta. Viime aikoina olen rakentanut ja päivittänyt Joomla-pohjaista sivustoa. Olen testimielessä perustanut myös Apache-palvelimen ja pyörittänyt sillä alustalla oliotietokanta Poetiin pohjautuvaa Java-sovellusta. Toki myös perinteiset relaatiotietokannat ovat tuttuja. Näistä minulla on eniten kokemusta MySQL:stä. Olen tehnyt verkkoon myös Javascript- ja php-sovelluksia. Varsinaisista ohjelmointikielistä tutuksi ovat tulleet Java ja C.
Ohjelmat Erilaisten ohjelmien käyttämisestä minulla on paljon kokemusta. Nykyään uskon, että pystyn oppimaan periaatteessa minkä tahansa ohjelman peruskäytön kohtuullisen nopeasti. Microsoftin Office-paketin tuotteet ovat tulleet tutuiksi opiskelun, työn ja opetuksen kautta. Word, Excel ja PowerPoint ovat olleet välillä tehokkaassa käytössä. Minulla on kokemuksia useista muistakin tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmista (esim. OpenOffice ja LibreOffice-tuotteet). Olen myös kouluttanut näiden ohjelmien käyttöä. Teen tällä hetkellä mm. yritykseni laskutuksen ja kirjanpidon LibreOfficella. Kuvankäsittelyohjelmia olen käyttänyt mm. työssäni F4U:ssa. Adobe Photoshop, GIMP ja IrfanView ovat tuttuja käyttämisen, kouluttamisen ja opettamisen näkökulmista. Videoita olen editoinut mm. Pinnaclen Studiolla ja taittotöitä olen tehnyt mm. Adoben InDesignilla. Verkkosivujen suunnitteluohjelmista tuttuja ovat mm. Adoben Dreamweaver ja ilmainen KompoZer. Ohjelmistosuunnitteluun liittyvistä työkaluista olen käyttänyt Rationalin Rosea, Microsoftin Projectia ja Borlandin C:tä. Toiminnanohjausjärjestelmistä syvällisemmin tutuksi on tullut matkailualalla yleisesti käytössä oleva Travius.
Muut PC-koneet ovat mielenkiintoisia palapelejä. Olen rakentanut, asentanut, päivittänyt ja korjannut koneita työkseni ja harrastusmielessä. Käyttöjärjestelmistä olen tutustunut Microsoft Windowsiin, Mac OS X:n ja Linuxiin (lähinnä Ubuntu-pakettiin).

Muut taidot

Tiimityötaitoni ovat kehittyneet lukuisissa työtehtävissä ja projekteissa. Teollisuudessa huolehdittiin arkkileikkureiden tuotantolinjoista kolmen henkilön tiimeissä, LumiLinnaa pidettiin kunnossa kunnossapitotiimin voimin ja opetusmaailmassa pidettiin välillä kursseja, joilla opetti useampi eri opettaja. Projekteissa samaan tiimiin saattoi kuulua henkilöitä eri paikkakunnilta. Muun muassa näissä tilanteissa on tärkeää, että yhteistyö sujuu ja tieto siirtyy tekijältä toiselle. Mielestäni olen tullut hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kykenen sopeutumaan erilaisiin tiimeihin.
Projektityötaitoni ovat karttuneet erilaisissa opiskeluun, opetukseen ja työelämään liittyneissä tilanteissa. Toimin projektipäällikkönä ABCweb-projektissa. Silloin sain kehitettyä myös projektin johtamistaitojani. Taidot ovat syventyneet erilaisten työprojektien parissa. Olen ollut mukana useissa eri projekteissa mm. yrityksessäni, opetustyössäni ja työssäni Kemin Matkailulla. Muun muassa EU-projekteista minulla on kokemusta niin hallinnon, suunnittelun kuin toteutuksenkin puolelta.
Kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoni ovat kehittyneet lukuisten oppimispäiväkirjojen, esseiden ja seminaariesitysten myötä. Opetustyössä kirjallisia taitoja on tarvittu mm. opetusmateriaalin tuottamisessa, harjoitustehtävien laatimisessa sekä projektijulkaisujen ja kurssikuvausten kirjoittamisessa. Tekstin tuottamisen taito minulla on ollut hyvällä tasolla jo pitkään. Myös suullisten esitysten pitäminen sujuu. Siitä esimerkkinä mm. kouluttamiseen ja opettamiseen liittyvät työtehtäväni.

Työkokemus

Kemin Matkailu Oy 4/2015 - toistaiseksi Myynnin ja markkinoinnin tuki. Työtehtäviin kuuluvat mm. Kemin Matkailun IT-järjestelmien sekä muun tekniikan rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen, valokuvaus ja graafinen suunnittelu, asiakaspalvelu ja matkailijoiden opastukset, LumiLinna-suunnittelutiimin jäsenenä toimiminen ja osallistuminen Kemin Matkailun projekteihin.
F4U 12/2007 - Valokuvaaja, graafinen suunnittelija. Työskentelyä oman yritykseni F4U - Foto For You parissa. Yritykseni nimissä olen tehnyt mm. valokuvauksia (mm. miljöökuvaukset, ryhmäkuvaukset, tapahtumakuvaukset, hää- ja hautajaiskuvaukset, tuotekuvaukset ja lehtikuvaukset), videokuvauksia, kuvankäsittelytöitä, verkkosivustoja, erilaisia tuotteita (mm. esitteet, julisteet, postikortit, jääkaappimagneetit, videot), ATK-koulutuksia, tietokoneiden korjauksia, kunnossapito- ja asiakaspalvelutöitä. Lisätietoja F4U referensseissä.
Kemin Matkailu Oy 8/2014 - 4/2015 Projektityöntekijä. LumiLinna 20v-näyttelyn suunnittelu, toteutus ja ylläpito. LumiLinna 2015 suunnittelutiimin jäsen. Osallistuminen Kemin Matkailun projekteihin ja hankkeisiin. Kemin Matkailun IT-järjestelmien kehittämistyön koordinointi.
Kemin Matkailu Oy 2/2014 - 6/2014 Projektityöntekijä/-assistentti. LumiLinna 20v-näyttelyn suunnittelu ja toteutus. LumiLinna 2015 suunnittelutiimin jäsen. Kemin Matkailuun liittyviin muihin projekteihin ja hankkeisiin/hankesuunnitelmiin osallistuminen.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 8/2011 - 12/2013 Päätoiminen tuntiopettaja (8/2011-7/2013) ja projektiassistentti (10/2011-12/2013). Työtehtävät: Opetusta valokuvauksen, valokuvataiteen, kuvankäsittelyn, uutistuotannon, verkkojulkaisemisen, julkaisutuotannon, tietotekniikan, matematiikan, fysiikan ja työpaikkaohjaajakoulutuksen aihealueilla. Projektityöskentelyä KaiKoVo-hankkeessa (Kaivosalan verkko-oppimateriaalivaranto, katso hankkeen esittelyvideo) ja LFA-hankkeessa (Les Feux Arctiques, lue kirjoittamani artikkeli). Opetusta on ollut Louella, Torniossa ja Kemissä sekä ammattikorkeakoulussa että ammattiopistolla.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2/2011 - 6/2011 Päätoiminen tuntiopettaja. Valokuvauksen, valokuvataiteen, kuvankäsittelyn ja verkkotuottamisen opettaminen.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 10/2010 - 11/2010 Sivutoiminen tuntiopettaja. Verkkotuottaminen-opintojakson opetustyö sekä kuvankäsittelyn opettaminen.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 8/2010 - 10/2010 Päätoiminen tuntiopettaja. Verkkotuottaminen-opintojakson suunnittelu- ja opetustyö.
Pohjolan Sanomat 1989 - 2007 Avustaja. Lasten Puuhaillaan-palstan laatiminen noin kaksi kertaa kuussa. Esimerkkejä tekemistäni toteutuksista Puuhaillaan-sivullani. Puuhaillaan-palstaa toteutin vielä tämänkin jälkeen vuoden 2012 loppuun asti yritykseni nimissä.
Kemin Palloseura 6/2007 - 12/2007 Verkkosivustovastaava. Kemin Palloseuran verkkosivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito.
Kemin LumiLinna 1/2007 - 4/2007 Kunnossapitotyöntekijä ja asiakaspalvelija. Kunnossapitotöitä LumiLinnalla. Asiakaspalvelua LumiHotellilla, lippukopilla ja LumiRavintolassa.
Kemin LumiLinna 1/2007 - 4/2007 Valokuvaaja. LumiLinnasta ottamiani kuvia on nähtävillä LumiLinna 2007 -sivulla.
Kemin LumiLinna 1/2006 - 4/2006 Valokuvaaja. LumiLinnasta ottamiani kuvia on nähtävillä LumiLinna-sivullani.
Oulun yliopiston kielikeskus 2/2005 - 6/2005 Projektipäällikkö. ABCweb-projektissa analysoitiin asiakkaan tarpeet ja tehtiin suunnitelma tarpeet täyttävästä verkkosivustosta. Sivustosta tehtiin myös prototyyppi. Määrittelyjen ja prototyypin perusteella tehtiin Kirjoittajan ABC-kortti -sivusto syksyllä 2005 ja 2006.
DiVision 10/2004 - 1/2005 Suunnittelija MobiiliOptima-projektissa. Pääasiallisina tehtävinä olivat käyttöliittymän prototyypin suunnittelu, ohjelmointi ja testaus.
Stora Enso Veitsiluodon tehtaat
kesätyöt
1997 - 2002 Varamies Kemin arkittamolla 4 kk/kesä. Vakanssit: konemies ja ajotaitoinen konemies arkkileikkureilla 3-5, rullavarastonhoitaja, jälkikäsittelijä, järjestelijä, pakkaaja ja tavaran vastaanottaja.
1995 - 1996 Konemies Kemin arkittamolla A4-arkituksen pakkauslinjoilla 4 kk/kesä.
1994 Puhtaanapitotyöntekijä 1 kk.
Kemin Kauppiaat ry
kesätyö
1994 Matkailuasiakaspalvelija. Matkailuneuvontaa ja -opastusta 1,5 kk.

Koulutus

Meneillään olevat opinnot Valokuvaajan ammattitutkinto VAT
VAT:n suorittamisen aloitin keväällä 2009. Neljä paikalla tehtävää näyttöä on läpäisty. Tutkinto on käytännössä enää muutamaa ennakkotehtävää vaille valmis.
Kursseja ja koulutuksia Ensiapukurssi
Suoritin ensiavun peruskurssin (16t) 24.1.2008 ja 14.1.2015.

Yrittäjäkoulutus
17.9. - 9.11.2007. Koulutuksen aihepiirinä olivat liiketoimintaympäristö, markkinatutkimus ja liiketoimintakonsepti. Kurssin lopuksi tehtiin projektityönä liiketoimintasuunnitelma ja yrittäjäominaisuuksien arviointi.

Hygieniaosaamiskortti
22.3.2007 kävin osoittamassa elintarvikehygienian osaamiseni. Testin jälkeen sain hygieniaosaamiskortin.

Alkoholipassi
21.2.2007 tekemässäni testissä osoitin hallitsevani alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset.
Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu Valmistuin pedagogisesti päteväksi ammatilliseksi opettajaksi 13.1.2012
Oulun Yliopisto Olen valmistunut Tietojenkäsittelytieteiden laitokselta (TOL) filosofian maisteriksi 26.10.2006. Suuntautumisvaihtoehtoni oli digitaalinen media. Tietojenkäsittelytieteiden osuus (125 ov) arvioitiin arvosanalla 4/5. Sivuainekokonaisuus (61,5 ov) muodostui Teknillisen tiedekunnan Sähköosaston opinnoistani, jotka sisälsivät sähkö- ja tietotekniikan lisäksi fysiikkaa (13 ov). Tutkintoni sisältää lisäksi 7 ov muita opintoja (mm. kielet). Koko tutkintoni laajuus on siis yhteensä 193,5 opintoviikkoa. Pro gradu -tutkielmani tein aiheesta Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle - Tapaus Kirjoittajan ABC-kortti. Graduni arvioitiin arvosanalla M.
Lukio 1990-1993 Kemin Lukio. Päästötodistuksen keskiarvo 8,8. Ylioppilastutkinnon keskiarvo M.

Harrastukset

Tietokoneet Tietokoneharrastukseni alkoi 80-luvun alkupuolella, kun perheeseen hankittiin Commodore VIC-20. BASIC-ohjelmointi tuli tuolloin tutuksi, kun koneessa ei ollut edes kasettiasemaa. Seuraava koneeni oli Commodoren 64, jolla pidin yllä erään yhdistyksen jäsenrekisteriä ja huolehdin jäsenkirjeiden postituksesta. Myös assembler-ohjelmointia testailin tuohon aikaan. Siitä edettiin Amiga-aikakauteen, jolloin Basicista siirryttiin C-ohjelmointiin ja jäsenrekisteri siirrettiin uudelle alustalle. Ensimmäisen PC:ni hankin 1994 valmiiksi kasattuna. Sen jälkeen olen pikkuhiljaa päivitellyt konetta vuosittain ja kaikki osat ovat vaihtuneet jo useampaan kertaan. Tietokoneen kovopuolen tuntemus onkin osoittautunut hyödylliseksi. Vanhempien käyttöjärjestelmien käyttöliittymä oli syvemmällä tasolla kuin nykyiset Windows-tyyppiset liittymät. Niinpä tuohon aikaan oppi koneesta yhtä ja toista pelkästään sitä käyttämällä. MSDOS opetti hyvin levyn tiedostojärjestelmän ja Commodoren vanhat koneet suorastaan pakottivat käyttäjän opettelemaan ohjelmointia. Tietokonepelit ovat olleet kuvioissa mukana koko ajan tosin nykyisin niitä tulee harvemmin pelailtua. Ohjelmointipuolella kiinnostukseni kohteena on nykyisin web-tietojärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen.
Valokuvaus Valokuvausharrastus on jollain tasolla ollut elämässäni lähes koko ajan. Muistan pienenä poikana kuvanneeni väärin päin käännetyllä keittiöjakkaralla. Ala-asteikäisenä minulla oli käytössä vanha kunnon Hanimex, jossa oli kaksi aukkoa eikä muita säätömahdollisuuksia. Lopullinen hurahtaminen valokuvauksen maailmaan tapahtui 1997, jolloin hankin järjestelmäkameran. Joitakin otoksiani olen poiminut valokuvia-sivuilleni. Tuoreempia otoksia on nähtävillä F4U galleriassa. Mukavasta harrastuksesta onkin kehittynyt ammatti.
Videokuvaus ja -editointi Perheeseeni ostettiin videokamera 1992. Kuvauksia editoin aluksi pelkästään kahdella videolla. Myöhemmin sain systeemiin äänimikserin ja Amigalla tein videoihin tekstitykset. Nykyisellä PC-pohjaisella järjestelmälläni saan aikaan tyylikästä jälkeä huomattavasti helpommalla. Myös videokuvauksia teen nykyisin keikkaluontoisesti.
Hifi/kotiteatteri Musiikkia olen kuunnellut pikkupojasta lähtien. Olikin itsestään selvää, että vuosien kuluessa rakentaisin laitteiston, jolla on mukava kuunnella musiikkia niin, ettei huono laitteisto pilaa nautintoa. Musiikin kuuntelu ja elokuvien katselu onkin osoittautunut hyväksi rentoutumistavaksi.
Autot Harrastuksiini kuuluvat myös autojen korjaus ja huolto. Omiin autoihin teen itse huollot ja korjaukset. Myös muiden kalustoon on tullut tutustuttua joskus aika yksityiskohtaisestikin.
Muut Lukeminen, uinti, lenkkeily, matkailu, remontointi, teknisten laitteiden korjaaminen.

Muut

Ajokortti BE
Varusmiespalvelus 1993-1994 Oulu ja Sodankylä, viestimies.
pääsivulle
Valid HTML 4.0!