ABCweb-prototyyppisivukartta
Google haku näiltä sivuilta:
Pääsivu

A

Kirjoittamisprosessi

B

Tekstinhuolto

C

Kielenhuolto
Testiasema

Tervetuloa Kirjoittajan

A

B

C

-korttiin!

Kirjoittajan ABC-kortti on kirjoittamisen sekä kielen- ja tekstinhuollon verkko-oppimateriaali, jonka avulla voit

tekstin tutkiskelua

Materiaalissa voit liikkua painamalla sivun ylälaidassa olevia painikkeita. Pääosiot jakautuvat alakohtiin, joista löydät sekä harjoituksia että niitä tukevaa teoriatietoa. Osasta harjoituksia saat vastattuasi palautteen, joka sisältää selityksen, perustelut tai lisävihjeitä. Testiasemalla voit testata tietosi ja taitosi, osoittaa osaamisesi.

Kirjoittajan ABC-kortti on syntynyt Virtuaalikielikeskuksen yhtenä osahankkeena vuosina 2003-2005. Materiaalin sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet seuraavat suomen kielen kirjoitusviestinnän opettajat seuraavista kielikeskuksista:

Jutta Helenius (Tampereen yliopiston kielikeskus): vastuualue
Katriina Kaakkolammi (Tampereen yliopiston kielikeskus): vastuualue
Esa Laihanen (Oulun yliopiston kielikeskus): vastuualue
Arja Lampinen (Turun yliopiston kielikeskus): vastuualue
Timo Nurmi (Jyväskylän yliopiston kielikeskus): vastuualue
Inga Suoniemi-Taipale (Joensuun yliopiston kielikeskus): vastuualue
Tuija Toivakainen (Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskus): vastuualue.

Materiaalin teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet Matti Karjalainen (Oulun yliopiston kielikeskus) ja Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoista koostuva projektiryhmä Timo Laapotti, Hannu Haapala, Raija Haverinen ja Timo Koskela.

Tekijät ottavat mieluusti vastaan palautetta, jota voit kirjoittaa tähän (LINKKI/KESKUSTELUALUE/VIERASKIRJA).Prototyypin versiohistoria
15.4.2006 v1.01 Muutettu sivujen taustaväri vaaleansinisestä valkoiseksi.
31.5.2005 v1.0 Jaettu kongruenssiharjoitus kuuteen osaan. Jokainen osio sisältää omat tehtävät, joiden järjestys arvotaan tehtävän latautuessa. Harjoitusten alaosassa olevaa navigointia on muokattu sopimaan muutokseen. Riippuvalikoissa on käytetty numerovalintaa tämän harjoituksen kohdalla. Poistettu professorin kuva kongruenssin teoriasivulta. Muutettu ko. sivun lisää aiheesta-palkin linkitystä vastaamaan muuttunutta harjoitusta. Poistettu yhdyssanaharjoituksesta aikaraja ja muutettu "Yritä uudelleen"-linkki "Arvo uusi harjoitus"-linkiksi.
25.5.2005 v0.9 Päävalikossa Pääsivu ja Testiasema olivat alempana kuin muut valinnat. Korjattu CSS:llä valinnat lähemmäs samaa tasoa. Korjattu Netscape 7.2:ssa esiintynyt valkoinen raita päävalikossa. Korjattu Google-haku Netscape 7.2:ssa yksiriviseksi. Muutettu lisää aiheesta-palkin tekstit kelluviksi (toimii CSS 2.1:n fixed positioningia tukevissa selaimissa). Riippuvalikot piti sijoittaa z-tasolla lisää aiheesta-palkkia ylemmäs, muutoin ne jäivät palkin alle. Muokattu teoriasivujen tyyliä käytettävyystestien perusteella: Virheellisen esimerkin ja oikean esimerkin taustavärit poistettu ja ko. tekstien värisävyjä hienosäädetty, sisennykset muokattu samoiksi esimerkki-, taulukko-, selitys-, oikein- ja väärin-teksteissä. Muutettu harjoitussivujen teoriaosuuteen-linkki johtamaan teoriaosuuden alkuun.
3.5.2005 v0.82 Korjattu riippuvalikoissa Firefoxilla esiintynyt bugi. Valikot saattoivat avautua liian kapealle välille ennen korjausta.
3.5.2005 v0.81 Lisätty pääsivun tekstit ja kuva. Kongruenssitehtävän sanoilla "Limingan tilattomaan väestöön" alkavan kysymyksen palautteet korjattu.
25.4.2005 v0.8 Lisätty päävalikkotason valintoihin valintaa selkeyttävä viiva. Tyylitiedostoa muokattu muiltakin osin. Lisätty kongruenssista teoriaa ja harjoitus. Muutettu teoriaosuuden h3-tason otsikko lihavoimattomaksi yhtenäisyyden vuoksi. Korjattu linkkien alleviivaus Opera-selaimille. Lisätty Erisnimi vai yleisnimi? -osion esimerkkitaulukkon solujen välejä, jotta solut erottuvat paremmin.
19.4.2005 v0.76 Muotoiltu kielenhuolto-osion johdantotekstiä uudelleen.
18.4.2005 v0.75 Lisätty Harjoitukset-valinta C1- ja C2-osioihin. Päivitetty kielenhuolto-osion johdantoteksti. Poistettu Iso- ja pieni alkukirjain harjoituksesta vastauksen jälkeinen välilyönti. Lauseenvastikeharjoituksen vastausvalintatekstit taulukoitu.
17.4.2005 v0.72 Muutettu a- ja b-osion valikkovalintoja. Pudotusvalikkojen tyyliä hienosäädetty.
16.4.2005 v0.71 Korjattu pääsivun rikkinäiset linkit ja pari väärää viittausta pilkkuteoriasivulta. Korjattu jälleen muutamia bugeja koodista.
15.4.2005 v0.7 Korjattu pari bugia alkukirjainten teoriaosuudesta. Lisätty yhdyssanojen ja pilkkujen teoriaosuus. Päivitetty linkitykset.
15.4.2005 v0.6 Muutettu sivuston värisävyjä hillitymmiksi. Osioilla on edelleen omat värinsä, mutta ne näkyvät enää sivun vasemmassa laidassa olevassa väripalkissa, isoissa otsikkokirjaimissa ja riippuvalikoiden päätasolla. Muutettu sivuston valikkovalintoja palautteen perusteella. Lisätty teoriaa alkukirjaimista. Sivukartta päivitetty.
13.4.2005 v0.51 Muutettu pilkkuharjoitusta siten, että tehtävä antaa palautetta jokaisesta oikein menneestä pilkusta yksilöllisesti. Muutettu Lauseoppi-valinta Lauserakenteet-valinnaksi.
8.4.2005 v0.5 Rakennettu HotPot-harjoituksille yhteinen CSS-koodaus. Teoriaosuuden tyyliä muokattu. Lisätty vanhalta sivustolta lauseenvastikkeiden teoriaosuuden kaikki osiot. Osiosta toiseen voi edetä lineaarisesti alhaalla olevien edellinen- ja seuraava-linkkien avulla tai oikealla olevan lisää aiheesta-palkin avulla. Navigointi sujuu myös riippuvalikon avulla. C1 ja C2-tasoille lisätty otsikkoon C1 ja C2-merkinnät. Pääsivun tekstiä ja tyyliä muutettu. Sivukartta päivitetty. Lisätty Yhdyssanaharjoitus. Harjoituksessa on ajastin, jonka määrämän aikarajan sisällä harjoitus on tehtävä. Lisäksi harjoitus arpoo tehtävät ja vastaukset satunnaisesti jokaisella latauskerralla.
7.4.2005 v0.41 Korjattu pari bugia C-osion välivalikosta. B-osion linkityskömmähdyksiä korjailtu. Tyylitiedostoa muutettu sivukartan osalta. Tehty lievä parannus riippuvalikoiden toimintaan IE:ssä.
6.4.2005 v0.4 Jaettu B-osio kahteen osaan. B-Tekstin- ja kielenhuollosta tuli B-tekstinhuolto ja C-kielenhuolto. Kuhunkin osioon liittyviä värisävyjä säädelty. Nyt pääotsikot ovat aika tummalla sävyllä. Siirryttäessä johonkin osioon, sen osion otsikon taustaväri muuttaa sävyään vaaleammaksi. Sävy on sama kuin ko. sivun taustaväri. Lisätty linkkien taustan muuttuminen vietäessä kursori linkin päälle riippuvalikon lisäksi muihinkin linkkeihin. Riippuvalikoiden tyyliä muutettu. Päävalikkovalintojen väliin lisätty pystyviivat erottamaan valinnat paremmin toisistaan. A-, B- ja testiasema-osioihin lisätty valinnat, jotka eivät vielä tässä vaiheessa johda mihinkään. Poistettu edellinen/seuraava-painikkeet. C-osio jaettu uudella tavalla. Sivukartta päivitetty.
31.3.2005 v0.35 Lisätty sivukartta ja Google haku. Lauseenvastikeharjoituksesta poistettu navigointinappulat. Kaikki harjoituksen tehtävät ovat nyt kerralla näkyvissä.
23.3.2005 v0.3 Lisätty demotyyppiset harjoitukset pilkuista ja alkukirjaimista. Lauseenvastikeharjoituksen otsikointia ja tyyliä muutettu. Navigointi- ja vastausnappuloiden kirjainten tilalle muutettu kuvat. Mitä ovat lauseenvastikkeet-sivulle lisätty aiheeseen liittyviä linkkejä-palkki.
28.2.2005 v0.21 Lisätty b-osion valikkorakenteeseen Joensuun sivulla olleet harjoitusvalinnat. Harjoitus-valinnalla on oma taustavärinsä. Toimivat linkit ovat edelleen alleviivattuja. Alleviivaamattomat linkit eivät johda mihinkään. Sivu jolla ollaan näkyy valikkorakenteessa siten, että linkin taustaväri on sivun taustavärin mukainen.
28.2.2005 v0.2 Tehty riippuvalikkorakenne b-osioon. Rakenteella saadaan sovitettua paljon valintoja pieneen tilaan. Riippuvalikkoon on koottu Joensuun sivun valikot teorian osalta. Muokattu harjoituksen ja koko sivuston css-koodia.
24.2.2005 v0.1 Rakennettu prototyypin ensimmäinen versio Arjan ehdotuksen ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Tekstin- ja kielenhuollon sivulle on alustavasti istutettu yksi Joensuun sivulta napattu teoriaosuus ja yksi harjoitus. Huomaathan, että toimivat linkit ovat alleviivattuja. Muut ovat siellä vain esimerkin vuoksi. Proto ei ole mitenkään silmiähivelevän näköinen, mutta tästä lienee hyvä jatkaa.